نماینده شهرستان های خوی و چایپاره در کدام فراکسیون های مجلس دهم عضویت دارد

دکتر سیدتقی کبیری نماینده مردم شهرستان های خوی و چایپاره در مجلس دهم عضویت در فراکسیون های نمایندگان ولایی ـ دفاع و اقتدار...

تذکر شفاهی دکتر کبیری به رئیس جمهور

در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور در مورد قانون اخذ عوارض خروج از کشور برای یک بار

سوال دکتر کبیری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

چرا بیمارستان امیرالمومنین(ع) تامین اجتماعی خوی بعد از افتتاح و بهره برداری، بیش از 5 ماه است که هنوز راه اندازی کامل...