دولت با طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به صورت مشروط موافقت کرد.

دولت با طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به صورت مشروط موافقت کرد. طرح مذکور به زودی در کمیسیون اقتصادی...

جلسه مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگان شورای نگهبان برای بررسی لایحه ایجاد...

حضور دکتر کبیری نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با...

بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی

حضور دکتر کبیری عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه اعضای این کمیسیون به همراه مسئولان امور مالیاتی کشور برای...