انتخاب دکتر کبیری به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

انتخاب دکتر کبیری به عنوان نماینده تام الاختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت شرکت در جلسه هیات عالی نظارت در محل...

جلسه بررسی لایحه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با ریاست دکتر کبیری رئیس...

در این جلسه که با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد، ابتدا دکتر...

حضور دکتر کبیری نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری در جلسه مشترک اعضای کمیسیون...

دکتر کبیری رئیس کمیته بررسی لایحه هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و اصلاح دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، درباره...

دولت با طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به صورت مشروط موافقت کرد.

دولت با طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به صورت مشروط موافقت کرد. طرح مذکور به زودی در کمیسیون اقتصادی...

جلسه مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگان شورای نگهبان برای بررسی لایحه ایجاد...

حضور دکتر کبیری نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با...

بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی

حضور دکتر کبیری عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه اعضای این کمیسیون به همراه مسئولان امور مالیاتی کشور برای...