صدور پروانه بهره برداری از بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان خوی

با پیگیری های دکتر کبیری؛ پروانه بهره برداری از بیمارستان امیرالمومنین(ع) تامین اجتماعی شهرستان خوی و تائید صلاحیت مسئول فنی این بیمارستان...