دیدار و گفتگوی دکتر کبیری به همراه مدیر عامل کارخانه سفال گرگین چایپاره با...

دیدار و گفتگوی دکتر کبیری عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه مدیر عامل کارخانه سفال گرگین چایپاره با مدیرعامل بانک...