بهره‌برداری از ۵کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان‌غربی

قطعه ٣ پروژه بهسازی و تعریض محور خوی- ایواوغلی به طول ۵ کیلومتر، بخشی از کریدور غرب کشور افتتاح شد.

صبح امروز با حضور دکتر کبیری ۵.۵ کیلومتر دیگر از طرح تعریض محور...

صبح امروز با حضور دکتر کبیری ۵.۵ کیلومتر دیگر از طرح تعریض محور خوی - سه راهی ایواوغلی، زیر بار ترافیک...

بازدید دکتر کبیری از آخرین وضعیت پل های در حال احداث محور خوی ـ...

5 کیلومتر دیگر از این محور حادثه خیز در حال آسفالت بوده و به زودی زیر بار ترافیک خواهد رفت.