جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی...

نمایندگان مجلس لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۲ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی...

با موافقت نمایندگان مجلس؛ طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جهت تامین نظر شورای نگهبان...

نمایندگان با اصلاح طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری...

جلسه بررسی لایحه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با ریاست دکتر کبیری رئیس...

در این جلسه که با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد، ابتدا دکتر...

حضور دکتر کبیری نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری در جلسه مشترک اعضای کمیسیون...

دکتر کبیری رئیس کمیته بررسی لایحه هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و اصلاح دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، درباره...

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در هر دو شهرستان خوی و چایپاره تصویب شد.

نمایندگان مجلس امروز به طرحی رای مثبت دادند که بر اساس آن، منطقه ویژه اقتصادی در هر دو شهرستان خوی و ...

تصویب لایحه الحاق بخشی از شهرستان خوی به مناطق آزاد کشور و ایجاد منطقه...

به منظور تامین نظر شورای نگهبان : نمایندگان لوایح ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی و تجارت را اصلاح کردند نمایندگان...

حضور دکترکبیری نایب رئیس فراکسیون مجلس مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مشترک...

حضور دکترکبیری نایب رئیس فراکسیون مجلس مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مشترک هیات رئیسه و تعدادی از اعضای این فراکسیون...

جلسه مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگان شورای نگهبان برای بررسی لایحه ایجاد...

حضور دکتر کبیری نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با...