حضور دکترکبیری نایب رئیس فراکسیون مجلس مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مشترک...

حضور دکترکبیری نایب رئیس فراکسیون مجلس مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مشترک هیات رئیسه و تعدادی از اعضای این فراکسیون...

جلسه مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگان شورای نگهبان برای بررسی لایحه ایجاد...

حضور دکتر کبیری نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با...