الحاق محور ایواوغلی ـ خوی ـ سلماس به کریدور بزرگراهی غرب به جنوب

کریدور بزرگراهی شماره 10 (غرب به جنوب) یکی از پروژه های مهم و اولویت دار وزارت راه و شهرسازی است که از...

گشایش ردیف اعتبار ملی برای جاده قطور

تعریض و بهسازی جاده قطور از آرزوهای دیرینه مردم خوی بود که با ورود دکتر کبیری به مجلس شورای اسلامی، گام های...

ورود پروژه های خوی به لیست طرح های ملی

کمتر کسی به یاد دارد، آخرین پروژه ای که با اعتبارات ملی در خوی اجرا شد، کدام طرح بوده و در چه...