رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی

0
233

دکتر سیدتقی کبیری نماینده مردم شریف شهرستان های خوی و چایپاره در سال چهارم دوره دهم مجلس با رای قاطع نمایندگان محترم استان به ریاست مجمع نمایندگان آذربایجان غربی برگزیده شد و با این حسن انتخاب، برگ زرین دیگری بر افتخارات دارالصفای خوی افزوده شد.

درج پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید
نام خود را وارد کنید