رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی:

کشاورزان منطقه بسیار امیدوار بودند که با فعال سازی و رشد و توسعه این شهرک، در آینده ای نزدیک شاهد تولید محصولات کشاورزی بوده و فرصتی مناسب برای اشتغالزایی فارغ التحصیلان و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد خواهد شد، اما متاسفانه چند نفر فرصتطلب با سوء استفاده از موقعیت خود در دستگاه‌های اجرایی استان، به خصوص مجموعه استانداری، وارد این قضیه شده اند و قصد دارند از طریق نفوذ خود، مجوزهای لازم را از ادارات کل استان اخذ و این شهرک کشاورزی را در اختیار خود درآورند و قطعاً بعد از تصاحب، این شهرک را تفکیک کرده و در قطعه های کوچک به مردم واگذار خواهند کرد و با این اقدام، ضربه مهلکی بر بدنه نحیف جامعه کشاورزی شهرستان خوی وارد خواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در نحوه واگذاری و به کارگیری افراد سرمایه گذار و نحوه عقد قراردادهای این شهرک کشاورزی، اظهار داشت: نفوذکنندگان به موضوع واگذاری