دکتر کبیری، موافق استیضاح وزیر جهاد کشاورزی

0
58

قرار بود روز سه شنبه موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و دکتر کبیری هم به عنوان یکی از ناطق موافق با استیضاح انتخاب شده بود که با استعفای امروز وزیر جهادکشاورزی و موافقت رئیس جمهور، موضوع استیضاح از دستور کار مجلس خارج شد.

📍عناوین موضوعاتی که قرار بود توسط نماینده شهرستان های خوی و چایپاره مطرح شود:

  • علت عدم برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت توسط وزارت جهاد کشاورزی و نداشتن استراتژی های اجرایی مشخص
  • چرایی ممنوعیت صادرات مازاد بر مصرف میوه کشور
  • علت عدم هماهنگی وزارت جهاد و وزارت صنعت و معدن جهت تأمین کالاهای اساسی و حفظ ذخیره استراتژیک و الگوی قیمت گذاری محصولات
  • علت جوجه ریزی بیش از نیاز صنعت مرغداری و عدم صدور مجوز برای صادرات مازاد بر نیاز
  • چرایی واگذاری های غیرقانونی شهرک های گلخانه ای و ظرفیت های کشاورزی در کشور