اطلاعیه مهم

0
64

باسمه تعالی
به اطلاع کلیه شهروندان عزیز می رساند، لایحه الحاق بخش هایی از شهرستان خوی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در خوی و چایپاره، در جلسه امروز شورای نگهبان مطرح شده و بدون هرگونه تصمیمگیری نهایی، ادامه بررسی آن به جلسات بعدی این شورا موکول شده است.

خبر منتشره در برخی کانال های مجازی شهرستان خوی در خصوص ردّ این لایحه در شورای نگهبان صحت نداشته و به محض دریافت هر گونه خبر، مراتب را به سمع و نظر شما شهروندان عزیز خواهیم رساند.

روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی دکتر کبیری