رینگ ورزشی بوکس چایپاره در سالن بوکس شهرستان نصب و راه‌اندازی شد…

0
15

دکترکبیری متشکریم

رینگ ورزشی بوکس چایپاره در سالن بوکس شهرستان نصب و راه‌اندازی شد…

با همت و مساعدات دکترکبیری نماینده ورزش دوست شهرستان‌های خوی و چایپاره، رینگ ورزشی بسیار مستحکم تحت نظر مربی تیم ملی ساخته شده و امروز با همت رزمی‌کاران شهرستان نصب و راه‌اندازی گردید.
قابل ذکر است که بعد از کارشناسی ساخت رینگ ورزشی، هیئت بوکس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جهت ساخت این مجموعه از دکترکبیری مساعدت مالی درخواست کرده بودند که وی مبلغ مربوطه را بلافاصله در اختیار هیئت بوکس شهرستان چایپاره قرار داده و در زمان کمتر از دو ماه رینگ بوکس ساخته شده و امشب در مکان مربوطه نصب گردید. بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود و مجموعه رزمی‌کاران را از نماینده محترم جناب آقای دکتر کبیری اعلام میداریم.

جعفر باقرزاده رئیس هیئت بوکس شهرستان چایپاره

چایپاره نیوز

درج پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید
نام خود را وارد کنید