پیشنهاد دکتر کبیری عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در تبصره ۲ ماده ۸ فصل دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده.

0
111

پیشنهاد دکتر کبیری عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در تبصره ۲ ماده ۸ فصل دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده.
در این پیشنهاد که به امضای تعدادی از نمابندگان هم رسیده، آمده است: “فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی، در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از این امر مستثنی هستند”.

درج پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید
نام خود را وارد کنید