با درخواست و پیگیری دکتر کبیری؛ موسسه/بنیاد مطالعاتی خوی_پژوهی در آستانه تاسیس قرار گرفت.

0
61

درج پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید
نام خود را وارد کنید