دکتر کبیری میزبان راننده خویی

0
21

آقای فردین کاظمی راننده خویی خبرساز در کشور لهستان امروز وارد کشور شده و ناهار میهمان دکتر کبیری نماینده شهرستان های خوی و چایپاره بود.

خودروی باری این راننده خویی چندی پیش در لهستان از کار افتاده بود و مردم این کشور با پیوستن به یک کمپین مجازی، هزینه خرید تریلر جدید را جمع آوری و با اهدای رایگان آن کاری کردند کارستان!

درج پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید
نام خود را وارد کنید