دیدار و گفتگوی دکتر کبیری به همراه مدیر عامل کارخانه سفال گرگین چایپاره با مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور

0
73

دیدار و گفتگوی دکتر کبیری عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه مدیر عامل کارخانه سفال گرگین چایپاره با مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور برای بررسی و پیگیری مشکلات این کارخانه

کارخانه سفال گرگین چندین سال است در تعطیلی به سر برده و بیش از ۱۰۰ نفر بیکار شده اند.

دکتر کبیری پیگیر راه انداری مجدد این کارخانه می باشد.