حضور دکتر کبیری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

0
8

درج پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید
نام خود را وارد کنید