حضور سرزده دکتر کبیری در ساختمان تاریخی شورای اسلامی شهر خوی و دیدار صمیمی با اعضای این شورا و جمعی از مراجعه کنندگان

0
31