بازدید دکتر کبیری از کارگاه ساخت ماسک در خوی و گفتگو با مدیریت این کارگاه

0
7

درج پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید
نام خود را وارد کنید