حضور دکتر کبیری در نماز جمعه و راهپیمایی حمایت از اقتدار نظام ـ شهرستان خوی

0
21

درج پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید
نام خود را وارد کنید