تذکر دکتر کبیری به رئیس جمهور:

0
18

چرا مرزنشینان در بودجه سال ۱۳۹۹ از اخذ عوارض خروج از کشور معاف نشدند؟

درج پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید
نام خود را وارد کنید