حضور دکتر کبیری در ویژه برنامه های سومین روز از دهه مبارک فجر شهرستان خوی

0
80

در این روز، طرح گازرسانی به شهر زرآباد با حضور استاندار آذربایجان غربی کلنگ زنی شد.

برای اجرای این پروژه ۲۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته و با بهره برداری از این طرح ۳۲۴ خانوار از گاز طبیعی بهره مند می شوند.