اعلام حمایت از دکتر کبیری

0
75

بعد از دکترعلیخضرلو ، دکترسعیدبهبهانی ، داودحسنعلیلو و خانم شیرینآیرم ، آقای بهزادمهدیزاده کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه شهرستان های خوی و چایپاره هم با انتشار بیانیه ای از دکترکبیری اعلام حمایت کرد.